Bell Schedules

WILDE LAKE HIGH SCHOOL

2018-2019 BELL SCHEDULES

 

REGULAR BELL SCHEDULE

(Monday, Tuesday, Thursday, Friday)

Period 1: 7:25am-8:15am

Period 2: 8:20am–9:10am

Period 3: 9:15am–10:10am

Period 4: 10:15am–12:15pm

A Lunch: 10:15-10:45

B Lunch: 10:45–11:15

C Lunch: 11:15–11:45

D Lunch: 11:45–12:15

Period 5: 12:20pm–1:10pm

Period 6: 1:15pm–2:10pm

 

WILDECAT TIME SCHEDULE

(Wednesday)

Period 1: 7:25-8:10

Period 2: 8:15-9:00

Wildecat Time: 9:00-9:30

Period 3: 9:35-10:25

Period 4: 10:30-12:30

A Lunch: 10:30-11:00

B Lunch: 11:00-11:30

C Lunch: 11:30-12:00

D Lunch: 12:00-12:30

Period 5: 12:35-1:20

Period 6: 1:25-2:10

 

3 HOUR EARLY DISMISSAL

Period 1: 7:25am–7:55am

Period 2: 8:00am–8:30am

Period 3: 8:35am-9:10am

Brunch: 9:10am–9:25am

Period 4: 9:30am–10:00am

Period 5: 10:05am-10:35am

Period 6: 10:40am–11:10am

 

2 HOUR DELAYED OPENING

Period 1: 9:25am-9:55am

Period 2: 10:00am–10:30am

Period 3: 10:35am–11:05am

Period 4: 11:10am–1:10pm

A Lunch: 11:10–11:40

B Lunch: 11:40–12:10

C Lunch: 12:10–12:40

D Lunch: 12:40–1:10

Period 5: 1:15pm–1:40pm

Period 6: 1:45pm–2:10pm

 

MIDTERMS & FINAL EXAMS

 

Exam 1: 7:25am–9:05am

Brunch: 9:05am–9:25am

Exam 2: 9:30am–11:10am